עומר ולהבים במקומות הראשונים בדירוג החברתי-כלכלי של הישובים בישראל

154

57 רשויות מקומיות, ובהן רשויות ערביות רבות, טיפסו בדירוג – שמבוסס על נתוני 2017 ואינו משקף את המצב בעת משבר הקורונה

רק 11 רשויות מקומיות ירדו לאשכול נמוך יותר.

הניתוח נערך עבור 255 רשויות מקומיות, מתוכן 201 עיריות ומועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות, לפי המפה המוניציפלית המעודכנת לשנת 2017. אוכלוסיית המדד כוללת גם את רוב דיירי המוסדות, ואינה כוללת דיירי מוסדות סיעודיים, בתי סוהר וכדומה.

כמו כן, חושב המדד עבור 990 יישובים בתוך המועצות האזוריות, לא כולל יישובים המונים פחות מ-120 תושבים וכן מקומות מחוץ ליישוב ו/או יישובים שחסרים עבורם חלק מהמשתנים.

בנוסף, חושב המדד עבור 1,629 אזורים סטטיסטיים בתוך 81 עיריות ומועצות המקומיות בהן בוצע עיגון של אוכלוסיית 2017 לאזורים סטטיסטיים, מתוכם 79 יישובים יהודיים ומעורבים ו-2 יישובים ערביים בלבד (נצרת ורהט). הסיבה  לכך היא היעדר כתובות ביישובים ערביים ודרוזים במקורות המינהליים. כמו כן, לא בוצע אפיון של אזורים סטטיסטיים המונים פחות מ-120 תושבים ו/או אזורים סטטיסטיים שחסרים עבורם חלק מהמשתנים.

המדד ליישובים בתוך המועצות האזוריות והמדד לאזורים סטטיסטיים בתוך העיריות והמועצות המקומיות הם בעלי השוואה למדד שחושב עבור הרשויות המקומיות.

 

תגובות
טוען...